English Afaan Oromoo አማርኛ

OIPDC Website Developer

Marsariitin (Website) kun eenyuun misoome?

Waa'ee Kiyya

  • Ogeessa TQO
  • Mulisa Chimdessa
  • Phone:0912051576
  • Email:bysamulisa@yahoo.com

  •  Waraqaa Ragaa
  •    .CCNA fi Nageenya cimiddaa
  •    .SQL Server Developer & Admin
  •    .Bulchaa Sistema Window Serverii
  •    .C# Apps Development and SQL Database Mgt
  •    .Desktop & Laptop Repair